Johtaminen ja digitaalisuus

Johtaminen ja johtajana verkossa

Johtaja tarvitsee uusia taitoja ja uudenlaista lähestymistapaa johtaessaan digiajassa. Digitaalinen viestintä on paikasta riippumatonta, nopeatempoista ja tarjoaa mahdollisuudet tekstin, kuvan ja äänen yhdistämiseen. Sosiaalisen median kanavissa asiantuntijuus tai johtajuus on ansaittava uudelleen.

Olen jakanut vinkkejä ja pohtinut digitaalisuuden johtajille tuomia haasteita. Alla poimintoja kirjoituksistani. Tekstit löytyvät Psyconin blogista:

Aidosti verkossa

(17.03.2014) Rooleista verkossa – Miten valita rooli? Kantaako aitous? Myös johtajan on hyvä pohtia roolikysymyksiä jo hieman etukäteen.

Johtamista digiasenteella

(26.01.2014) Liiketoimintaympäristön muuttuessa  ja digitalisoituessa vanhat tavat johtaa eivät enää toimi. Johtamisen täytyy muuttua.

Johtaja – nyt someen ja äkkiä

(16.12.2013)Pitäisikö johtajien olla läsnä sosiaalisessa mediassa? Ainoa tapa ymmärtää sosiaalisen median voimaa on olla siellä itse mukana.

Digi- vai muutosnatiivi

(27.11.2013) Arjessa puhutaan usein diginatiiveista, mutta mistä oikeasti puhutaan, kun puhutaan diginatiiveista? Ovatko tietyn ikäiset diginatiiveja ja voiko tällaisia yleistyksiä ylipäätään tehdä.

Some-lainsäädäntöä HR:lle

(14.08.2013) Vuodelta 2013 – silti yhä relevanttia.

Kannattaako johtajan olla sosiaalisessa mediassa?

(06.05.2013) Joukko henkilöstöammattilaisia pohti #hrsome-verkoston tapaamisessa, miten sosiaalinen media taipuu johtajan viestintävälineeksi ja kannattaako johtajan blogata.

LinkedIn – HR:n työkalu

(08.04.2013) Näkökulmia, miksi HR:n kannattaa käyttää LinkedIniä. Kanava soveltuu muun muassa verkostoitumiseen, rekrytointiin ja työnantajakuvan rakentamiseen.

Kuuntelemisen taito

(18.02.2013) Sosiaalista mediaa hyödynnetään paljon omien viestien jakamiseen, mutta kuunteleminen unohtuu. Kuuntelun avulla tiedät, mitä yrityksestäsi puhutaan ja mistä asiakkaasti ovat aidosti kiinnostuneita.

Sosiaalinen rakennemuutos

(07.01 2012) Käynnissä on laaja-alainen muutos. Orgaanisaatiot siirtyvät siiloista sosiaalisemmiksi. Yksiköiden väliset raja-aidat häviävät ja organisaatioiden sisäiset rakentet muokkautuvat uusiksi. Verkostoyhteistyö ja tiedon jakamisen kasvattavat merkitystään.

Arvostettu brändi, haluttu työnantaja?

(19.10.2012) Brändi- ja työnantajakuvatutkimusten kärkipaikoilla on melko paljon samoja yrityksiä. Onko se sattumaa?

SoMe rekrytoinnissa – TruHelsinki

(10.09.2012) Yhteenvetoa, miten Facebookia, LinkedIniä ja Twitteriä voi hyödyntää rekrytoinnin osana.

Sisäinen rekrytointi

(11.06.2012) Kannattaako sisäinen rekrytointi vai pitäisikö organisaation avainpelaajat rekrytoida ulkopuolelta?

Selviytymisopas nykyrekrytointiin

(30.04.2012) Miten selviytyä rekrytoinnista, kun rekrytointikanavia on tarjolla lukuisia? Mikä rekrytoinnissa on muuttunut, mikä ei?

Positiivinen työnantajakuva – työteliäs rakentaa, helppo menettää

(26.03.2012) Positiivinen työnantajakuva rakentuu hyvinvoivan henkilöstön kautta. Tyytyväinen työntekijä tekee työnsä hyvin, kertoo työstään positiivisia tarinoita ja suosittelee työpaikkaansa myös omalle verkostolleen.